Bagong taon?

Bagong Taon, bagong simula.

Iyon at iyon din ang sinasabi sa bawat pagpapalit ng taon.

Pero ano na nga ba ang nagawa, ano nga ba ang simula.

Kinakailangan bang hintayin ang paglipas ng mga araw upang itakda ang bagong panimula?

O hindi ba mas madaling maghintay ng isang bagong araw, ng isang bagong buwan?

Taong dalawang libo’t labing-pito. Hindi mo ako binigo.

Kasabay ng mga katanungan, kabalisahan, at panghuhusga sa sarili,

Tinuruan mo akong maging bukas at magmahal muli.

Tinuruan ang sariling tanggapin at huwag magkunwari.

Unti-unti.

Unti-unti akong nangangarap uli,

Unti-unti akong lumalabas sa aking sariling paghahalukipkip.

Unti-unti kong hinaharap ang mga takot na magkamali.

Pagibig.

Pagibig sa sarili, pagibig sa kapwa, pagibig sa kaibigan at pamilya, pagibig sa kaaway.

Hindi madali, ngunit kung pipiliting maganap at ipaunawa sa sarili,

Gagaan.

Gagaan ang disposisyon sa buhay at maaalis ang maling isipin sa kapwa.

Gagaan ang bigat ng dibdib sa mga negatibong iniipon ng hindi mo nalalaman.

Pagibig ang tutulong sa iyong bumangon at lumawak ang isipan.

Hindi man puro saya ang bawat araw na nagdaan, natuto akong magtiis at magpakatatag hindi lang para sa sarili, ngunit para na rin sa iba.

Hindi man sa lahat ng panahon, hindi nasusunod ang gusto nating mangyari, hindi ibig sabihin na ipinagkait na sa atin ang pagmamahal at ang maging masaya.

Desisyon mo.

Desisyon mo ang kung ano ang magiging disposisyon mo.

Desisyon mo kung paano mo titingnan ang mundo.

Desisyon mong maging masaya sa kabila ng anomang pagsubok na dumating sa iyo.

Marami pa, sa tatlong daan at anim na pu’t limang araw na nagdaan, hindi mabibilang ang mga bagay na ating matututunan.

Kaya sa bagong taon na ito, o sa bagong araw man na ito, gamitin natin yon sa pagpapatuloy ng ating paggawa.

Araw-araw ay isang bagong simula.

Bagong araw, bagong buhay.

Sapagkat sa bawat araw na naimumulat natin ang ating mga mata,

Desisyon mo ang magbago at magpakabuti.

Maging mapagpasalamat sa bawat pagkakataong magbago sa mga pagkukulang at pagkakamaling nagawa sa kahapon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s